Matchfakta

Nationalarenan, Friends Arena

Sverige
3 - 0
Bulgarien

Publik: 21 777

Formation: 4-5-1
 • 23 Vladislav Stoyanov (MV)
 • 2 Strahil Popov
 • 3 Aleksandar Aleksandrov
 • 4 Vasil Bozhikov
 • 6 Simeon Slavchev
  89'
 • 9 Georgi Kostadinov
  53'
 • 10 Ivelin Popov
 • 13 Anton Nedyalkov
 • 17 Georgi Milanov
 • 18 Ivaylo Chochev
  72'
 • 21 Svetoslav Dyakov

Ersättare

 • 1 Bozhidar Mitrev (MV)
 • 12 Blagoy Makendzhiev (MV)
 • 5 Bozhidar Chorbadzhiyski
 • 7 Mihail Alexandrov
  53'
 • 8 Dimitar Rangelov
 • 11 Marcelinho
  72'
 • 14 Dimitar Pirgov
 • 15 Martin Rainov
  89'
 • 16 Andrej Galabinov
 • 19 Alexandar Tonev
 • 20 Zhivko Milanov
 • 22 Todor Nedelev