F17-SM: Uppdaterad sista anmälningsdag

Årets SM för flickor 16 blev det sista i ordningen. Från nästa säsong (2019) ersätts det av ett SM för F17 med geografiskt indelat seriespel följt av slutspel. Anmälan till deltagande nästa år är nu möjlig - notera att sista dag för anmälan har justerats till 15 januari 2019.

Förändringen från F16-SM till F17-SM beslutades vid representantskapsmötet i december 2017. Seriegrupperna kommer att delas in utifrån geografisk närhet och tävlingen anordnas av SvFF med administrativt stöd av distrikten. Kombinerade lag (av max två föreningar) tillåts delta.

Anmälan till deltagande ska göras senast den 15 januari 2019.
Mer info om detta finns på länken nedan.

Serier - senaste