Så stärker ni lagandan

Teambuilding. Quick fix eller ett långsiktigt lagbygge? Oavsett vilket bör ni fundera på vad målsättningen är.
– Försäsongen är en bra period för teambuilding, säger Rebecca "Peppis" Rönnvall.

Bilden: Rebecca "Peppis" Rönnvall och kollegan Hanna Fridh under ett teambuildingpass.

Många slänger sig med termen teambuilding. Betydelsen kan dock vara väsensskild för två olika lag.

Där en grupp använder teambuilding och roliga aktiviteter för att fylla på den goda lagstämningen kan en annan grupp jobba med att få ihop laget, lösa upp osunda roller och hitta gemensamma mål.

– Jag tror att det i båda fallen är viktigt att ta in någon utifrån med annan kompetens som kan se på laget med nya ögon och erbjuda något som inte tillhör vanligheten. Generellt sett skulle jag säga att teambuildning behövs mer än de flesta tror, säger Rebecca Rönnvall, PT och hälsocoach.

En av nycklarna till att lyckas med att stärka en grupp är att ha en målsättning med aktiviteten. Teambuilding handlar lika mycket om att komma överens om en riktning som att genomföra praktiska övningar.
– De flesta fungerande grupper, exempel­vis ett lag, har kommit verens om ett mål och vissa satta värden. Det gäller även i yrkeslivet, säger Rebecca Rönnvall.

Hon jobbar nästan uteslutande med tjejlag och stöter på olika utmaningar. Svårast att få samman är tonåringar. Samtidigt som det pågår en fysiologisk och kemisk revolution i kroppen konkurrerar studier, kamrater och relationer med idrotten om uppmärksamheten.

– Men jobbar man med relationerna i ett lag, får individerna att känna sig delaktiga och viktiga, är chansen stor att de prioriterar idrotten högre. Då minskar också risken att de hoppar av. Jag själv har riktigt fina vänner för livet som jag har träffat genom fotbollen, säger Rebecca Rönnvall.

När hon tar sig an ett lag är schemat varierat. Praktik blandas med teori där deltagarna i bägge fallen måste ta plats. De praktiska momenten består av en del fysiskt krävande pass, men också "lita på varandra"-övningar som mänsklig pyramid eller våga falla med slutna ögon i kompisens famn.

– Med idrottslag kan vi teoretiskt prata om vikten av att kommunicera med varandra, och sedan på ett lustfyllt och tydligt sätt visa det praktiskt i en samarbetsövning på planen, säger Rebecca Rönnvall.

Det vanligaste och återkommande utvecklingsområdet i ett lag brukar vara att rollerna är cementerade. Rebecca Rönnvall menar att det viktiga är att synliggöra andra sidor av varandra. Gärna genom att ta sig till andra platser utanför fotbollsplanen där dynamiken i gruppen kan förändras.

– Våga också prata med varandra om vad man verkligen tycker, även om det skapar diskussion. Det är viktigt med en tillåtande atmosfär där det är okej att uttrycka sina tankar på ett respektfullt sätt och bli bemött med respekt. Vad är till exempel en rolig träning? Det är ju helt omöjligt att besvara eftersom det är olika för de flesta. Därför måste man också vara beredd på att kompromissa.

Sedan bör man ha ett gemensamt ramverk, anser Rebecca Rönnvall. Det kan handla om så enkla saker som att komma i tid, inte prata i mun på varandra och undvika att gnälla när någon gör ett misstag. Tydliga ramar är också lätta för alla att hänvisa till.

En del tränare kan vara ute efter en quickfix när stämningen i gruppen är på låg nivå. Då brukar Rebecca Rönnvall rekommendera övningar där man tvingas ut ur sin bekvämlighetszon.
– Det brukar vara effektivt att få skratta och ha roligt tillsammans. Jag har en robotövning som oftast fungerar bra som isbrytare. En fotbollsövning kan slå fel, eftersom man då stannar kvar i givna mönster och komfortzonen.

Hur ofta bör man jobba med teambuilding?
– Det beror på syfte och lag, men jobba med det kontinuerligt. Det behöver inte vara superdyrt eller avancerat. Men på ett sätt där man fortsätter se varandras olika sidor, har levande mål så att laget fortsätter att jobba åt samma håll och den där goa känslan i laget stannar kvar! säger Rebecca Rönnvall.

Fyra tips till ledare

  1. Var tydlig och stå enig med övriga ledare kring riktning och värden. Det gäller att vara ett team där också. Sedan kan man som individ leda på olika sätt. Har ni en god stämning smittar det av sig på laget!
  2. Skapa en tillåtande atmosfär. Man ska kunna säga till om något inte fungerar. Laget ska vara en trygg plats dit man vill komma och där man vågar prata med sina vänner. Fotboll ska vara kul, det är det allra viktigaste!
  3. Hitta på saker utanför planen. Det kan räcka med en middag hemma hos någon. Blanda in laget i planeringen av teamaktiviteter.
  4. Se och hör alla i laget! Kom ihåg att alla har olika uttryckssätt. En del vill prata mycket i storgrupp och andra mer i mindre grupper. Försök att få alla att tycka till.

Text: Juan Martinez

Texten först publicerad i Magasinet Fotboll #4 2018.

SvFF - senaste