Utdelningar av medel i Luleå och Örebro

-Samarbetet med ICA har gett oss ytterligare kraft i vårt arbete för en ökad kunskap om demokrati, jämställdhet och integration inom fotbollen – och för att inkludera så många som möjligt, säger SvFFs CSR-ansvarig Sevana Bergström

Alla är olika – olika är bra har sedan 2016 delat ut bidrag till föreningar som arbetar förebyggande med demokrati, jämställdhet och integration. Under sommarens VM hade man som bekant en blågul insamlingskampanj med sin partner ICA. Under 2018 har initiativet delat ut medel till 22 stycken föreningar. Och årets sista utdelningar skedde i Luleå och Örebro.

ASSI IF - Inkludering av utrikesfödda flickor
Under år 2017 har ett mycket framgångsrikt projekt genomförts, som av RF bedömts hålla en mycket hög nivå och dessutom blivit uppmärksammat utav Norrbottens Idrottsförbund, som uttryckt en tydlig vilja om att genomföra en fortsättning riktat mot familjer och barn med aktiviteter som främjar en "snabbare integration" av nyanlända. Föreningens styrelse har beslutat att genomföra en fortsättning av det projekt som genomförts år 2017 – men med annat innehåll – och även fortsätta med en del aktiviteter som varit mycket lyckosamma och som nu efterfrågas "dagligen" av de flickor som medverkat i aktiviteterna år 2017. I januari tidigare iår startades föreningens aktiviteter omgående med uppsökning av nyanlända flickor i åldrarna 7–18 år. Dessutom ser man intresset från familjerna i samband med matcherna i Elitettan. En mycket viktig del i projektet är att fortsätta att bussa nyanlända till Elitettan matcher som spelas på BillerudKorsnäs Arena, på detta sätt utökar man intresset för familjerna och tjejerna, där målet är att det ska leda till en inkludering till ASSI IFs tjejlag.

Beviljat projektbidrag: 75 000kr

Luleå Sportklubb - Alla är välkomna
LSK är verksamma i bostadsområdet Hertsön, där det bor en stor del med en annan etnisk bakgrund. Dessutom har LSK fått en hel del ensamkommande som vill spela med föreningens äldsta ungdomslag.
Arbetet med integrationen är löpande och man söker metoder för att nå de som inte hittat till fotbollen, speciellt tjejer. Via samverkan med skolor och fritidsgårdar gör man allt för att välkomna de som ännu inte hittat till LSK och därmed förstärka ungdomarnas fritid.
LSK har bland annat startat ''Prova på fotboll'' för att få fler unga tjejer med en annan etnisk bakgrund till sin verksamhet. Idag tränar de 2 ggr/vecka utan krav och målet är att utöka verksamheten och kontinuerligt implementera ungdomarna in i den ordinarie verksamheten. Föreningen har hjälpt ensamkommande med fotbollsutrustning och medel för att finansiera aktiviteterna och de rådande avgifter plus medlemskap som är aktuella.

Beviljat projektbidrag: 30 000kr

Kurdiska FF Örebro - KFF F04
Syftet bakom det här projektet är att erbjuda de yngre tjejerna i området Oxhagen en aktivitet som tjejerna har visat sig ha ett stort intresse för, nämligen fotboll. Oavsett etnisk och ekonomisk bakgrund ska man kunna delta i projektet som ung tjej i Oxhagen. Tjejerna menar att de känner sig försummade då det generellt är pojkar som tycker om att spela fotboll. Ingen har någonsin erbjudit tjejerna att spela fotboll och därför visar de väldigt stort intresse för projektet. Då föreningen har vetskap om att det finns ett trygghetsproblem i området som gör föräldrar oroliga valde man att agera på ett sätt som skapar maximal trygghet och minskar föräldrarnas oro. Detta gör KFF Örebro genom att plocka upp tjejerna utanför deras hem eller i vissa fall till och med knacka dörr för att skapa ett band med tjejernas föräldrar. Därefter går man i samlad trupp till lokalen där aktiviteten äger rum.

Beviljat projektbidrag: 50 000kr

Vi önskar föreningarna ett stort lycka till i deras fortsatta arbeten!