Konferens september

Vi har nu genomfört en nationell konferens för samtliga 24 distrikt gällande Diplomerad förening.

Konferensen arrangerades i Stockholm och varade i två dagar. Deltagarna var tjänstemän från fotbollsdistrikten samt personer från RF/SISU's distrikt, totalt 110 personer.

På agendan fanns helheten, målbilder, självskattningsenkäter och processtöd. Parallellt med detta iscensattes ett rollspel för att visa hela processen och den dialog som sker mellan distriktsförbund, SISU och förening. Avslutningsvis gavs distrikten tid att prata ihop sig om "vem gör vad?" samt nästa steg.

Nu arbetar vi vidare för en nationell lansering under hösten!