Beslut i Disciplinnämnden

Disciplinnämnden har vid sitt möte den 5 februari 2019 behandlat tre bestraffningsärenden där spelare anmälts för brott mot förmedlarregementet.

I ett av ärendena lämnas anmälan utan bifall medan Disciplinnämnden i de två övriga beslutar att ge spelarna en tillrättavisning.

Besluten kan läsas i sin helhet via nedanstående länkar:

SvFF - senaste