SvFF säkerställer deltagare från alla distrikt

Spelare från samtliga distrikt kommer att medverka vid 2019 års utvecklingsläger för 15-åriga flickor och pojkar. Förbundsstyrelsen har beslutat att SvFF tar över uppgiften att ta ut spelare från de tre distrikt som meddelat att de inte tänker hantera uttagningen själva.

De årliga utvecklingslägrena är en central del i den plan (Spelarutbildningen – en helhet) som fotbollsrörelsen i demokratisk ordning har beslutat ska vägleda och styra all spelarutbildning i landet.

Lägrena genomförs vid den åldersmässiga tidpunkt (15 år) som bedöms vara lämplig att inleda den selekteringsprocess som ligger till grund för ungdomslandslagsverksamheten. För att processen ska bli så effektiv och framgångsrik som möjligt är det naturligtvis viktigt att den utgår från ett fullständigt urval av spelare.

Vi har också en skyldighet mot spelarna – alla ska behandlas lika och ha samma möjligheter att kunna kvalificera sig för utvecklingslägren, oavsett var i landet man bor

Jörgen Eriksson

– Det är ingen hemlighet att tre distrikt har valt att inte skicka spelare till lägren 2018. Vi tycker det är mycket olyckligt, framför allt för spelarna, säger Jörgen Eriksson, vice ordförande i SvFF, och fortsätter,

- Men genom att styrelsen nu har beslutat att SvFF tar över uttagningsprocessen om distrikten fortsatt väljer att ställa sig utanför, har vi säkerställt att alla spelare behandlas lika – att urvalet är fullständigt och att ambitionerna med vår spelarutbildningsplan kan fullföljas.

- Förhoppningen är naturligtvis ändå att distriktsförbunden ska hantera den här uppgiften i framtiden på det sätt det är tänkt, avslutar Eriksson.

SvFF - senaste