Om Fotboll Fitness

Det här är Fotboll Fitness

En träningsform som passar alla oavsett ålder, fotbollserfarenhet eller fysisk form.

Fotboll Fitness kan definieras som organiserad spontanfotboll. Träningen kräver ingen tidigare fotbollsbakgrund och vi spelar på en mindre plan där all träning genomförs med boll. Fokus ligger på att förbättra hälsan på ett roligt och socialt sätt utan fokus på att vinna. Danska studier visar att fotboll har en mycket positiv effekt på både kondition, muskeluppbyggnad, vikt och fettprocent. Forskningen har utförts på flera olika testgrupper och svaren pekar åt samma håll – fotboll som träningsform är fantastisk!

"Det är ju så roligt så man tar ju i och då blir det jobbigt, fast man glömmer liksom bort det jobbiga"
Mia, Jönköping

Varför?

Förening

Det finns flera anledningar för föreningar att erbjuda Fotboll Fitness. Dels ger det fler medlemmar till föreningen men det ökar också chansen till en bättre gemenskap och ett större engagemang. Innan ni startar upp Fotboll Fitness är det viktigt att verksamheten är förankrad i styrelsen. Därefter bör ni bestämma er för vilken målgrupp ni vill nå. Det kan exempelvis vara unga vuxna, föräldrar med barn i verksamheten eller pensionärer.

Deltagare

Att spela fotboll tillsammans är både glädjefyllt och effektivt! På fotbollsplanen tränar ni både kondition och muskelmassa samtidigt som det ökar förbränningen och stärker skelettet. Ta chansen att komma i form på ett roligt och enkelt sätt med hjälp av Fotboll Fitness!

"Jag var här första gången förra veckan och när jag satte mig i bilen hade jag ett leende på läpparna hela vägen hem"
Henrik, Gävle

Hur?

Utse en ansvarig person som ansvarar för material (bollar, koner, västar). Personen kan med fördel själv delta i aktiviteten. Identifiera sedan de kanaler där ni når ut med budskapet vilket kan vara allt från hemsidor, sociala medier, lokala medier, affischering mm.

Hitta en lämplig plats och tid för att genomföra aktiviteten. För föräldrar kan det vara bra om träningen ligger samtidigt som barnens medan pensionärer skulle kunna träna dagtid.

Ett Fotboll Fitness pass har ingen bestämd tid men 45–90 minuter långt kan vara en bra utgångspunkt.

Se till att ni värmer upp ordentligt och dela därefter upp gruppen i två lag (alternativt flera lag och flera planer om ni är många). Lämpligt antal spelare är 3–7 personer/lag, om ni är ojämnt antal kan ena laget vara en mer.

"Regler"

  • Uppvärmning
  • Smålagspel (3v3 – 7v7)
  • Inga tacklingar
  • Anpassa efter deltagarnas nivå, ålder och önskemål

Effekt/resultat efter tolv veckors träning, enligt de danska forskarna. Jämförelse mellan joggning (Jogg), intervallöpning (Interv), fotboll (Fotb) och styrketräning (Styrke).

Kontakt Fotboll Fitness hos SvFF: Anna Malmén