Nya spelformer - För barnens bästa

Leken är barnets värld där de fantiserar och prövar sina begränsningar. Barn leker för att det är roligt, och leken är nödvändig för att barn ska må bra och utvecklas. Det är genom leken barnen lär sig att hantera olika situationer och utveckla färdigheter, oavsett om det är träning eller match. Därför ska vi ge dem bästa möjliga förutsättningar.

Barn och tränare befinner sig ofta i skilda idrottsvärldar och har olika uppfattningar om vad som är av betydelse, något som påverkar förväntningar och beteenden. Målet är att alla barn och ungdomar som spelar fotboll ska få möjlighet att uppleva matchen som ett tillfälle för lärande.

De nya nationella spelformerna handlar övegripande om att barnen, i en matchsituation, ska få tillfälle att röra bollen ofta och utföra flera fotbollsaktioner. Om barnen får möjlighet att påverka, visa att de kan och känna tillhörighet i laget skapas motivation för att lära sig fotboll och fortsätta spela. Självklart handlar det också om behovet av att få ha roligt och uppleva glädjen i att utvecklas idrottsligt. Detta skapar i sin tur förutsättningar för ett långsiktigt idrottande.

De nya nationella spelformerna är framtagna för att bästa lärandesituation ska uppstå. Den generellt mindre planytan som ökar antalet bollkontakter är till fördel för spelarutbildning likväl de anpassningar av spelreglerna som görs i de olika spelformerna.

De nya spelformerna för barn- och ungdomsfotboll blir tvingande för samtliga föreningar från och med 1 januari 2019.

Nedan finner du en övergripande presentation om de nya spelformerna som med fördel laddas ned för eget bruk.

Presentation om nya spelformer