Frågor och svar

Varför har svensk fotboll tagit fram nationella spelformer?

Alla barn och ungdomar får liknande förutsättningar vid matchtillfället, oavsett var i landet de bor. Tack vare spelformerna har svensk fotboll även kunnat skapa en gemensam domarutbildning för barn- och ungdomsfotboll. Detta ger domarna bättre förutsättningar till att komma väl förberedda till matcher samt utvecklas som domare. Att ha gemensamma spelformer innebär dessutom att missförstånd kring spelregler kan undvikas i samband med cuper där lag från olika distrikt deltar vilket leder till en ökad trygghet för både spelare, ledare och domare.

Hur har processen sett ut i framtagandet av just de här spelformerna?

År 2014 tillsattes en projektgrupp för att utreda och analysera upprättandet av nya spelformssystem. Projektgruppen såg över de då rådande spelformerna såväl nationellt som internationellt. Med utgångspunkt i spelarutbildningsplanen och i kombination med aktuell forskning testades och analyserades olika alternativ.

Inför säsongen 2018 fanns ett förslag på nya spelformer klart vilket testades i många distrikt under säsongen. Utifrån feedback på hur spelformerna fungerade i praktiken gjordes sedan ytterligare justeringar inför säsongen 2019. De nya spelformerna är från 2019 obligatoriska i samtliga distrikt.

Hur vet vi att just de här spelformerna och reglerna är de bästa?

Bedömningen är gjord med utgångspunkt i spelarutbildningsplanen som beskriver vad som är lämpligt träning för olika åldrar. Projektgruppen har testat olika alternativ och kommit fram till att de nya spelformerna och reglerna på bästa sätt stimulerar och utvecklar såväl spelare som lag under träning och match.

Hur har Svenska Fotbollförbundet beslutat om spelformerna?
Spelformerna har beslutats på demokratisk väg på Svenska Fotbollförbundets representantskap.

Hur ska kostnader finansieras?

Det finns en del kostnader knutna till spelformerna. Främst gäller det nya plan- och målstorlekar. Reglerna är tillåtande till att föreningar använder befintligt material och byter ut det succesivt. Exempelvis, en investering av rätt målstorlek behöver inte göras fören det befintliga målet byts ut.

3 mot 3

Vad händer om föreningen inte har sarger eller nät?

Nät eller sarg är en rekommendation och de flesta distrikt har köpt in nät som går att låna. Finns det inte att tillgå går det bra att spela utan.

Varför ska vi spela utan målvakt?

Barn i 6–7-årsåldern har ett stort rörelsebehov och bedömningen har gjorts att det är fördelaktigt att alla spelare deltar i spelet på planen. Dessutom underlättar det för ledare att alla spelare har samma roller då ledaren exempelvis slipper besluta om vem som ska vara målvakt de första gångerna spelarna deltar i match. Däremot uppmanas ledare, genom spelarutbildningsplanen, att låta spelare använda händerna vid olika lekar på träning för att stimulera allsidig träning och spelarnas koordination.

5 mot 5

Varför måste försvarande lag backa till mittlinjen när målvakten har bollen?

I 8–9 årsåldern har spelarna fortfarande begränsad förmåga att uppfatta vad som händer omkring dem. Därför kan det vara svårt för ett lag att få igång spelet när bollen är hos målvakten. Att försvarande lag backar till mittlinjen gör att spelet lättare kommer igång och spelarna ges bättre förutsättningar för att genomföra olika fotbollsaktioner.

Varför används inte inkast?

Inkast är en komplicerad rörelse för barn. Därför är det stor risk att mycket av speltiden går till att göra om inkast. Genom att passa eller driva igång bollen kommer spelet igång snabbare och den effektiva speltiden ökar.

Varför finns det inget straffområde?

Målvakterna i 5 mot 5 rör sig oftast runt det egna målet. Därför är straffområdets praktiska betydelse minimal i spelformen och de praktiska fördelarna med att inte behöva rita ut straffområde till 5 mot 5 planerna har därför bedömts överväga.

7 mot 7

Varför finns det en retreatlinje?

På liknande sett som i spelformen 5 mot 5 är syftet med retreatlinjen att det bollhållande laget ska ges förutsättningar för att komma igång med speluppbyggnaden. Det kan även vara bra för försvarande lag att träna på att samlas i lagdelar och försvara tillsammans. Mittlinjen har testats som retreatlinje men avstånden bedömdes att bli för långa och därför infördes en extra linje. Om linjen inte har kritats upp så går det bra att markera retreatlinjen men höga konor eller pinnar vid sidan av planen.

Varför spelas matcherna i tre perioder?

Att spela i tre perioder ger ledarna möjlighet att samtala med spelarna om matchen en extra gång. De tre perioderna kan även användas till att göra byten och därmed låta alla spelare spela minst två tredjedelar av speltiden.

9 mot 9

Varför spelas 9 mot 9 så långt upp i åldrarna som 14 år?

De mindre ytorna gör att spelarna kan utföra flera fotbollsaktioner. I 14-års åldern är det ofta stora fysiska skillnader mellan spelarna och mindre ytor kan vara till fördel för den långsiktiga utvecklingen då spelare med sen fysisk utveckling får lättare att hänga med. Spelare som är tidigt utvecklade fysiskt får mindre ytor att springa förbi försvararna på och tränas på så vis till både tajming i löpningar och precision i passningar i större utsträckning än i 11 mot 11 spelet.

11 mot 11

Vad händer om vi inte får ihop fullt lag till match?

Varje distrikt bestämmer förutsättningarna för sina serier. I många serier är det möjligt att spela 9 mot 9 om något av lagen inte får ihop fullt lag.